KisbériVárosiKönyvtár „hagyományt örökíteni és a jövőt szolgálni”


Kisbéri Városi Könyvtár
Új dokumentumokkal bővült a könyvtár Helytörténeti Gyűjteménye

Könyvtárunkban járt Fakász Tibor történész, a Komárom-Esztergom megyei ’56-os események kutatója, több könyv szerzője. A Kisbéri emlékezők címen, 1996-ban megjelent kötete foglalkozik Kisbér történetével, emellett feldolgozta Esztergom, Tata, és a Dorogi járás ’56-os történetét is.

1952 és 1957 között a frissen alakult kisbéri gimnázium tanára, és a forradalom helyi eseményeinek tevékeny résztvevője.

Nem érkezett üres kézzel: könyvtárunknak adományozta a megye ’56-os történetével foglalkozó könyveit, és számos értékes kéziratát is, eddig meg nem jelent tanulmányokkal, levéltári dokumentumok másolataival. A kéziratos anyag elsősorban Kisbér, a gimnázium, a forradalom utáni per történetébe enged bepillantást. A későbbiekben további dokumentumok is várhatók.

A kapott anyag a könyvtár helytörténeti gyűjteményét gazdagítja.

Címke: